11 พฤษภาคม 2562 ราชบุรีเตรียมผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์ฯ เพิ่มขึ้นอีกกว่า 40,000 ไร่

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/78956

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เปิดเผยว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่ในการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประมาณ 305,820 ไร่ และยังมีพื้นที่บริเวณข้าง ๆ ที่กำลังดำเนินการเตรียมการผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์ฯ เพิ่มขึ้นอีกประมาณกว่า 40,000 ไร่ และยังมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตห้ามล่าเพิ่มเติมอีกติดกับเขตรักษาพันธุ์ฯ ประมาณ 140,000 ไร่เศษ โดยพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่และเป็นเขตต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี สัตว์ป่าที่พบเห็นได้จากการเดินลาดตระเวนพิทักษ์ป่า จากรอบเดือนที่ผ่านมา พบร่องรอยของเสือโคร่ง อยู่บริเวณด้านติดกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบรอยสมเสร็จกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังพบร่องรอยและขี้ของวัวแดง และกระทิง รวมถึงเลียงผา เก้ง กวาง หมูป่า และสัตว์อีกหลายชนิดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ ช่วงนี้กำลังเตรียมการผนวกเข้าผ่านด้าน อบต.พื้นที่ เพื่อผ่านความเห็นประชาคมหมู่บ้าน ฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯว่า เราคงไม่ผนวกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแต่อย่างใด คงจะป้องพื้นที่ป่าที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 25 ตามนโยบายของทางรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการดูแลรักษาป่า สัตว์ป่า ช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า และหน่วยดับไฟป่า ได้เข้าไปทำการดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก บางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ปอด เป็นโรคหอบหืด และไม่รู้ตัวมาก่อนว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าว เกิดอาการหายใจไม่ทัน เกิดอันตรายแก่ตัวเจ้าหน้าที่ขึ้น ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความห่วงใยกับเจ้าหน้าที่ทุกคน จึงได้ให้ทางอำเภอ และโรงพยาบาลบ้านคามาตรวจสุขภาพ ถือเป็นขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผืนป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสืบต่อไป